Μαίανδρος 3

Πάντα χρόνος φθίνει μακρός.

Μήδ΄ ἔμπεδον μηδεέν ἐᾷ.

Οὐ πλοῦτον οὐδέ χρήματα,

οὐ κάλλος οὐδέ τοι κράτος,

οὐδ΄ὁστιοῦν κόσμος τρέφει.

Πᾶν γινόμενον φθείρει χρόνος.

Μόνη δε πάντων ἄφθιτος

Σοφίη μένει και ἀβλαβής.

Οὐτ΄ὄμβρος, οὔτε κύματα,

οὔτε φοβερόν Διός βέλος

ἀπολεῖν δύναιτο πώποτε

Σοφίας ἀνίκητον σθένος.

(Orellius, Τόμος Α΄σελίδα 196,

Opuscula Grecorum Veterum Sentetiosa.

Εκδόσεις Λειψίας, 1819)

 

Απόδοση του στη Νεοελληνική.

Όλα ο μακρύς χρόνος τα καταστρέφει στη ζωή, και τίποτε δεν αφήνει μόνιμο και σταθερό. Ούτε ο πλούτος, ούτε τα χρήματα, ούτε η ομορφιά, ούτε η δύναμη, ούτε ό,τι δήποτε άλλο υπάρχει στη γη μπορεί ν’ αντισταθεί στην ανελέητη ορμή του. Μόνη δε απ’ όλα άφθαρτη και αβλαβής μένει η Σοφία μέσα στη ζωή και ούτε η βροχή, ούτε τα κύματα, ούτε και αυτά τα φοβερά βέλη του Δία είναι ικανά ποτέ να καταστρέψουν της Σοφίας την ανίκητη ισχύ.

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.