Μαίανδρος - Copy (2)Στον χόρο αυτό των “Παροικιακών κρίσεων” θα σας παρουσιάσω μιά διαφορετική άποψη (γνώμη) από την κατεστημένη γνώμη των παροικιακών ΜΜΕ (Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης). Οι φυλλάδες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών “μπλόγκς” μόνο σύγχυση μπορούν να προσφέρουν και σίγουρα όχι αντικειμενική ενημέρωση με στοιχεία και προβληματισμό. Σίγουρα μας λείπει ο προβληματισμός που δημιουργεί πρόοδο και εξέλιξη. Διαβάστε λοιπόν “παροικιακές κρίσεις” για να μην πάθετε κρίση.

 

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.