Κοης Οδυσσέας

Ο Ι Κ Α Δ Ε !!!!!

Ο καπετάν Οδυσσέας Ανδρίτσος, αυτό το Ελληνικό Θεριό, ήταν φανατικός εχθρός του ιουδαιοχριστιανισμού και λάτρης των Αρχαίων Προγονικών παρακαταθηκών…
Αν ξεκινώντας για επιχειρήσεις, συναντούσε παπά, γύριζε πίσω, διότι το θεωρούσε κακό οιωνό… Κάποτε, οι άντρες του, έπιασαν έναν παπά να μεταφέρη γραπτές σημειώσεις στους τούρκους, με τις θέσεις που ωχύρωσε ο Καπετάνιος…
Τον έχτισε ζωντανό μέσα σε τοίχο, μέχρι τον λαιμό, «κατα το Λακεδαιμωνιακό πρότυπο», όπως δήλωσε ο ίδιος…

Ο ιστορικός Διον. Σουρμελής, στην «Ιστορία των Αθηνών κατά τον υπέρ ελευθερίας αγώνα, Εν Αθήναις 1853, σελ. 118, γράφει: «Ιερέα δε τίνα, ζώντα κτίζει όρθιον, έως ου απέπνευσεν…»
Ο Σουρμελής, ήταν εχθρός του Καπετάνιου, όργανο των παπάδων και μάρτυρας κατηγορίας στην δίκη του. Εκεί τον αντιμετώπισε ο Μακρυγιάννης… Γράφει ο Στρατηγός στα απομνημονεύματα του: «Αφού λέγει ο προδότης, πλήθος ψευτιές για τον Δυσσέα, τον κατηγορεί και για το χτίσιμο του παπά. Πες και τα αίτια στοριογράφο, και το κοινό είναι κριτής. Ένας όπου γίνεται προδότης εις τους τούρκους και αφανίζει τόσα παλληκάρια και τα καίνε ζωντανά… Ο Δυσσέας αγαπάει τας Αρχαιότητας…»…
Ο Γάλλος περιηγητής Λεμπράν, φίλος του Ναυάρχου Τομπάζη, γράφει για τον Καπετάνιο, όταν τον συνάντησε στην Ιθάκη: » Ο Καπετάν Δυσσέας, καθόταν καταγής και συζητούσε, καπνίζωντας το τσιμπούκι του… Έχει άγριο ύφος και μέτριο ανάστημα, δείχνει ευστροφία παρά καλοσύνη…Την μέσην έζωνε χρυσοκέντητον σελάχι από δε του λωρίου του σελαχίου όπισθεν, εξήρτωντο δύο παλάσκες με παράστασιν ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΑΘΗΝΑΣ…» !!!!!!!!!…
Έτσι, για να τελειώνουμε με «του χριστού την πίστιν την αγίαν»…

ΚΩΣΤΑΣ ΒΛΑΧΧΟΣ

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΣ ΕΙΧΕ ΕΠΑΝΩ ΤΟΥ ΤΗΝ ΘΕΑ ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΣΕΛΑΧΙ ΤΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *