Τους ανθρώπους, που ήσαν σκόρπιοι, τους συγκέντρωσε σε περιτειχισμένη πόλη και έβγαλε τους υπηκόους του από την ανομία και τον ζωώδη βίο. Ανακάλυψε την χρήση των καλλιεργημένων καρπών, τους έμαθε πώς να τους αποθηκεύουν και άλλα χρήσιμα πράγματα, όχι λίγα. Κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της οικουμένης, ιδιαιτέρως τις χώρες προς την Δύση και τον Βορρά. Έγινε ένας προσεκτικός παρατηρητής των άστρων και προέλεγε πολλά πράγματα, που επρόκειτο να συμβούν στον κόσμο. Αυτός εισήγαγε στον λαό το έτος με βάση την κίνηση της Σελήνης. Τους έμαθε επίσης και τις εποχές του έτους. Γι’ αυτό και πολλοί, που αγνοούσαν την αιώνια τάξη των άστρων και έμειναν έκπληκτοι από την επαλήθευση των προφητικών του, τον εξέλαβαν ως μετέχοντα της θείας φύσεως. Μετά δε της μεταστάσεώς του από τους ανθρώπους, του απένειμαν θεϊκές τιμές για τις ευεργεσίες του και τις αστρονομικές του γνώσεις. Έδωσαν το όνομα του στο σύμπαν (Ουρανό) και τον αναγόρευσαν, στον αιώνα τον άπαντα, βασιλέα του κόσμου.

 

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ (3.56. 3-5)

Get Free Email Updates!

Signup now and receive an email once I publish new content.

I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )

I will never give away, trade or sell your email address. You can unsubscribe at any time.

ΟΥΡΑΝΟΣ – Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *